Friday, 3 June, 2011

காதல் வெளி

காதல் பிறந்த காலத்தில்
என் இதயம் தொட்டு
பறந்த பட்டாம் பூச்சிகளை
மட்டும் சிறைபிடிக்கவே
விரும்பவில்லை என் மனது. . .
இன்று அவைகள்
என் நினைவெல்லைகளின்
பயண தூரங்களை கடந்து
காதல் வெளியில்
சிறகடித்துச் செல்கின்றன. . .

No comments: